Vaš kompetenten partner v

kmetijstvu

AGRO TRADING je povezovalni člen med kmetijstvom in potrošnikom (industrijo) ter obratno
organizacija pretoka kmetijskih proizvodov od A do B. Glavni poudarek je na inovacijah pri uporabi kmetijskega
reprodukcijskega materiala in živalske krme z optimizacijo donosa na njivi, na polju in živinoreje.
AGRO TRADING organizira tudi najboljše trženje kmetijskih pridelkov (BIO) za kmete.

 

Bi želeli še kaj vprašati?Obrnite se na naš
prodajni oddelek
Agro Trading Gebäude

KONTAKTNA OSEBA ZA SLOVENIJA